Tisdag 24 februari 2015

Komplettering av gårdsadresser ska underlätta för utryckningsfordon att hitta rätt

Götene kommun höjer nu kvalitén på gårdsadresserna i det nationella adressregistret. Detta görs för att underlätta för bland andra räddningstjänsten att snabbt hitta rätt adress.

Enligt Svensk adresstandard ska alla adresser innehålla ett nummer efter gårdsnamnet. Det innebär att alla som tidigare inte har haft något nummer efter sitt gårdsnamn nu kommer att få en etta (1) tillagd i adressen. Förändringen görs för att underlätta för bland andra räddningstjänst, ambulans och taxi att hitta rätt. Ändringen gäller för alla kommuner i Sverige.

Om adressen idag exempelvis är Vackerby Algården, det vill säga traktnamn samt gårdsnamn, kommer adressen att ändras till Vackerby Algården 1.

Du som berörs av förändringen behöver inte anmäla några ändringar till Posten eller i folkbokföringen, det görs automatiskt.

Pressmeddelande från: Götene kommun