Måndag 23 februari 2015

Bankerna måste acceptera kontanter!

Hela Sverige ska leva ställer sig helhjärtat bakom upproret som Björn Eriksson startat: mot bankernas försök att skapa ett kontantlöst samhälle. Kontanter är ett de facto existerande lagligt betalmedel och det ska bankerna rätta sig efter!

Bankerna driver på mot ett kontantlöst samhälle där det som gäller är betalning med kort eller annan teknisk utrustning - och de gör det i snabb takt och på ett okänsligt sätt. Vi ska självfallet utnyttja den nya tekniken som på många vis underlättar och effektiviserar transaktioner. Men det ska inte ske på ett sådant sätt att det skapar stora problem för enskilda människor som inte kan eller har svårt för att använda sig av den nya tekniken. Inte heller så att små föreningar och företag ställs inför problem som riskerar att kullkasta verksamheten.

Problemen med den krympande kontanthanteringen finns i hela landet, men de är särskilt svåra på stora delar av landsbygden. Där saknas ofta möjligheter att betala med kort eller med mobilen för att förbindelserna helt enkelt inte fungerar; det finns inget mobilnät. Hela Sverige ska leva med alla lokala utvecklingsgrupper jobbar hårt för att bygga byanät, och fiberföreningar etableras nu i rask takt. Vi trycker också på för att förbättra mobiltäckningen i hela landet.

Innan en ny struktur finns på plats kan rimligen inte ett existerande system skrotas. Tyvärr är det här inte det enda exemplet på förändringar som drabbar landsbygden och dess befolkning negativt. Det är hög tid att riksdag och regering går in och hindrar dessa stora privata aktörer från att utesluta en betydande del av befolkningen från grundläggande service. Kontanter som betalmedel kommer alltid att behövas - om än i mindre omfattning.

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper (byalag) från byar spridda över hela landet, och nära 50 medlemsorganisationer. Se www.helasverige.se för mer information.

Pressmeddelande från: Hela Sverige ska leva