Torsdag 12 februari 2015

GÖTENE LÖRDA´N -30 maj 2015

President Jörgen Öberg kunde hälsa ett tjugotal medlemmar välkomna till Lions Februarimöte.

Knappt har sista tonen klingat ut från knutsdansen så planeras för nya aktiviteter.

Först ut blir Vårmarknaden andra torsdagen i april där man redan fått in över 70 bokningar - bra!

Nu är det klart att götenelörda´n går av stapeln 30 maj kommittén jobbar för fullt medplanering av programmet.

Lions vill gärna ha in förslag på kandidater till stipendiet hedrande ungdom och fostrande gärning, som förutom äran också belönas med en penningsumma.

Nettobehållningen från götenelörd´n går hälften till Lions cancerfond väst och den andra halvan till den lokala hjälpverksamheten detta beslutades enhälligt på mötet!

Pressmeddelande från: LIONS Götene