Torsdag 5 februari 2015

Nu läggs rälsen i Hallandsåstunneln

Nu läggs järnvägsrälsen i Hallandsåstunneln som öppnar för trafik den 13 december 2015.

- Vi har inlett nedräkningen mot att ha byggt bort Västkustbanans svåraste flaskhals, säger Trafikverkets projektchef Patrik Magnusson.

Projekt Hallandsås bygger ett dubbelspår genom två cirka nio kilometer långa järnvägstunnlar. Dubbelspåret ersätter dagens enkelspår från 1885 som med sin branta lutning och tvära kurvor skapar problem för gods- och persontåg.

Med tunneln möjliggörs en fördubbling av tågens godsvikt, en ökning av antalet tåg från dagens fyra till 24 per timme, samt att tågen kan köra i 200 km i timmen i stället för dagens 80. De störningar längs med Västkustbanan som uppstår på grund av att tåg fastnar på Hallandsåsen försvinner.

- Dubbelspåret innebär en betydande kapacitetsökning och förbättrad framkomlighet på en av Sveriges viktigaste järnvägssträckor, säger Patrik Magnusson.

Om järnvägsinstallationerna och återstående arbeten

Under våren fortsätter järnvägsinstallationerna i och utanför tunneln. Förutom rälsläggning omfattar järnvägsinstallationerna bland annat elkraft, signal- och telekommunikation. Projekt Hallandsås bygger också nya stationer i Förslöv, Barkåkra och Båstad som ska stå färdiga när tunneln invigs.

Under våren pågår även tester av anläggningen och under sommaren sker utbildning av tågpersonal och räddningstjänst. I samband med att Hallandsåstunneln kopplas in på järnvägsnätet sker under sex veckor före trafikstart en avstängning av Västkustbanan mellan Laholm och Ängelholm.

Hallandsåstunneln blir Sveriges längsta järnvägstunnel. Exempel på installationer i tunneln:

  • 5200 lampor
  • 35 kilometer handräcken
  • 15 400 kabelrännor
Pressmeddelande från: Trafikverket