Fredag 30 januari 2015

Allt fler västsvenska företag ser ljust på 2015

Den västsvenska konjunkturen i januari pekar uppåt, visar Västsvenska Handelskammarens indikator. De västsvenska företagen ser en positiv utveckling framför sig och styrkan i prognoserna har ökat jämfört med senhösten. Fler företag tror nu på en förstärkning av konjunkturen än på en försvagning.

Den västsvenska konjunkturindikatorn stärks i januari. Det är positivt, men samtidigt bör det påpekas att en del av styrkan ligger i det säsongsberoende låga inflödet av varsel kring julhelgerna och även kring den ökade konsumtionen i slutet av året. De flesta variablerna är fortsatt stabila.

Konjunkturens utveckling i Västsverige liksom i övriga landet har länge pekat i positiv riktning även om styrkan i tron på utvecklingen har varierat. I prognosen denna månad visar de västsvenska företagen en starkare tro på framtiden. Företagens prognoser pekar uppåt och bilden av konjunkturen framåt har stärkts jämfört med i höstas. Både de tillverknings - och tjänsteföretagen stärker sina prognoser. Tjänsteföretagen tenderar att se något ljusare på framtiden på både ett kvartals- och ett års sikt.

- Det är glädjande att företagens visar en starkare framtidstro igen. De västsvenska företagen signalerar förhoppningar om att fordonsindustrins förstärkning skall ge fler företag i regionen en skjuts uppåt och att även byggsektorn ska få ökad fart framöver, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Sett ur ett Sverige- och Europaperspektiv har prognoserna för tillväxttakten skrivits ned den senaste tiden, men det är fortfarande en positiv utveckling som förväntas. Omvärldens svaga utveckling har en dämpande effekt på det i västsvenska näringslivet. Samtidigt har bilden av det politiska läget i Sverige klarnat.

- De orosmoment som företagen signalerar idag handlar om de långsiktiga följderna kring prisraset på olja i omvärlden, men också vad en lägre kronkurs innebär, kopplat till farhågan att hushållen drar åt svångremmen framöver, säger Johan Trouvé.

I bilden av vart den svenska och europeiska konjunkturen är på väg framöver finns fortsatt blandade signaler och tolkningar av utvecklingen. Trenden är ändå att den västsvenska konjunkturen rör sig långsamt uppåt.

- En långsam uppgång är positivt då det motverkar överhettning inom vissa marknader och bygger uthållighet över tid. Därför ser vi det som positivt att det tar tid, så länge den förväntade uppgången tickar på åt rätt håll, säger Johan Trouvé.

Pressmeddelande från: Västsvenska Handelskammaren