Måndag 26 januari 2015

Tisdagsbruk för alla åldrar på KulturBruket i Lidköping

Efter ett ökande intresse för KulturBruket utökas erbjudandet till alla Lidköpingsbor med regelbundet kvällsöppet på tisdagar.

KulturBruket, en av flera mötesplatser för Lidköpingsbor, vänder sig till alla åldrar, från ung till gammal. KulturBruket bildades för ett år sedan och finns sedan maj i sina nuvarande lokaler i Sockerbruket.

Här kan den besökande ta del av skaparverkstäder, workshops kring film, foto, radio och få projektstöd av olika slag. Här finns också möjlighet för Lidköpingsbor med en bra idé att vända sig för att arrangera något som man är intresserad av.

För att öka tillgängligheten för alla målgrupper öppnar KulturBruket nu dörrarna regelbundet på tisdagskvällar under första halvan av 2015.

- Vi har märkt av ett ökande antal besökare och vill genom en satsning på utökade öppettider och ett breddat utbud under tisdagskvällar erbjuda ännu fler möjligheten att ta del av mötesplatsen KulturBruket, säger Pernilla Schedin, chef på KulturBruket vid Lidköpings kommun.

Tisdagsprogrammet är varierat med bland annat konserter, pysselverkstäder och föreläsningar och samtal om olika teman.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun