Fredag 16 januari 2015

Terminsstart vid Högskolan i Skövde

Nytt år betyder nya kurs- och programstarter vid Högskolan i Skövde. Även i januari. Till vårterminsstarten 2015 har Högskolan antagit totalt 2425 nya studenter – bland annat startar ett 90-tal nya sjuksköterskestudenter och runt 15 yrkeslärarstudenter.

Vårens termin vid Högskolan i Skövde ligger i startgroparna och det är tre program som startar upp i januari månad; sjuksköterskeprogrammet, yrkeslärarprogrammet och naturvetenskapligt och tekniskt basår. Totalt är det 2425 studenter på program och fristående kurser som antagits och som i dagarna startar sina studier.

Yrkeslärare och sjuksköterskor

Yrkeslärarprogrammet, som hade 20 % fler förstahandssökanden inför vårterminen än föregående år, välkomnar runt 15 studenter som börjar nästa vecka för att komplettera sin profession med pedagogik och bli lärare. Utbildningen omfattar sammanlagt 90 högskolepoäng och redan första terminen är studenterna ute på praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning.

– Vi har sett en stark ökning av förstahandssökande till Högskolan i Skövdes program och kurser inför vårterminen, vilket känns väldigt roligt. Det är en bekräftelse på att allt fler vill studera i Skövde och att våra utbildningar är attraktiva och håller hög kvalitet, säger Sigbritt Karlsson rektor vid Högskolan i Skövde.

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde där ett 90-tal studenter startar i dagarna är ett attraktivt program med högt söktryck. Även de etablerade magisterprogram inom biomedicin och bioinformatik som startar har ökat söktryck.

Hållbar utveckling och e-logistik

Vad gäller fristående kurser vid Högskolan i Skövde, kan man se att ett par stycken utmärker sig särskilt med extra högt söktryck. Det rör sig om kursen i projektledning, socialpsykologi och de nyinrättade kurserna Djurparkens biologi och Hållbar utveckling. Kurserna i logistik, e-logistik och e-business har också ökat sitt antal förstahandsökanden.

Introduktionsvecka

Måndag den 19 januari är det programstart för nya programstudenter och på onsdagen den 21 januari anordnar Högskolan en inspirationsdag för de nyanlända studenterna i G-husets entré på Campus. Mer information om introduktionsveckan finns på http://www.his.se/Ar-student/Nyss-antagen/Introduktionsveckan/

Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde