Fredag 16 januari 2015

Invigning av Verner-hörnan på Götene Museum

Verner Lindbloms forskning omkring "Svea Rikes vagga" uppmärksammas med en permanentutställning på Götene Museum, Centrumhuset, Götene.

Utställningen invigs den 24 januari av kommunalrådet Åsa Karlsson. Efter invigningen bjuds alla intresserade till biblioteket för att lyssna på ett föredrag av Ewert Jonsson. Dessutom mingel och samtal över en kopp kaffe med kaka.

Verner Lindblom - mannen som vände upp och ner på Sveriges historia:

Verner Lindblom intresserade sig tidigt för Västergötlands historia och inspirerades av sina föregångare Carl Otto Fast och Holger Bengtsson. I historiska kretsar är han välkänd för sin forskning och sitt engagemang omkring Västergötlands tidiga historia - var det här som Svea rikes vagga stod? Det var i alla fall Verner Lindbloms starka uppfattning och diskussionerna, debatterna och artiklarna om var vaggan stod och om begreppet Västgötaskolan var intensiva och ibland häftiga. Allt tog fart när Dag Stålsjös TV-serie "Svearikes vagga - en historia i gungning" visades på TV 1981-1982. Serien följdes av en TV-debatt ledd av Lars Orup, ett program som senare fälldes i Radionämnden för bristande opartiskhet. Mycket av materialet till TV- programmen fick Dag Stålsjö från Verner Lindblom.

Verner Lindblom har skrivit många artiklar och flera böcker i ämnet. Även om inte de etablerade historikerna godtog argumenten för att Svea rikes tillblivelse låg i Västergötland så är landskapets tidiga historia intressant och viktig för hela landet.

Verner Lindblom föddes i Småland 1918 och avled hösten 2014. Han utbildade sig till lärare och undervisade i många år på Fornängskolan i Götene.

Samarrangemang: Götene fornminnes- och hembygdsförening, Stf Vuxenskolan och Biblioteket