Torsdag 15 januari 2015

Leifs Teater håller teaterkurs i Lundsbrunn - för hela länet

För ett år sedan bildades Leifs Teater, i Götene. Ett femtontal deltagare från Götene och länet i övrigt arbetar med improvisationer, röst och musik, samt pjäsrepetitioner, nu i form av en studiecirkel inom Vuxenskolan. Kursen heter "Vi gör teater". Man repeterar två pjäser, inför våren, samt förbereder ett större historiskt spel.

På måndag kväll den 19 januari äger första mötet för året rum i Lundsbrunns Bygdegård. Måndagar blir övningsdagar. Leif Olsson som leder verksamheten, planerar samtidigt ett historiskt spel, om Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, som blev furstinna i Ukraina.

Lundsbrunns Bygdegård är en bra och lättillgänglig lokal för denna teaterverksamhet, säger Leif Olsson. Vi hade gärna varit i Centrumhuset, i Götene, där jag tidigare kunnat arbeta med teatergrupper, men de nuvarande reglerna säger att det inte går att vara där. Några gånger under hösten fick vi dock repetera i Susanne Perssons nyöppnade salong, Body & Face, vilket var en ny spännande upplevelse, men för det mesta var vi i Holmestad Bygdegård.

Gruppen tar gärna emot nya deltagare i alla åldrar, och det vore roligt med några fler manliga kursdeltagare, säger Leif Olsson, det skulle ge större valmöjligheter då det gäller pjäsval. Vi välkomnar också fler ungdomar.

Deltagarna kommer mestadels från Götene kommun, två kommer från Skövde, tre från Mariestad och två från Lidköping.

På repertoaren står två klassiker, som nu repeteras, samt ett program med Albert Engströms historier. Det historiska spelet om Ingegerd påbörjas till hösten.