Fredag 9 januari 2015


photo credit: Statsministerens kontor - Creative Commons License - Källa: Flickr

DN/Ipsos: Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap

Stödet för att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato ökar. Jämfört med DN/Ipsos föregående mätning från april 2014, ökar stödet från 28 procent till 33 procent för medlemskap. Samtidigt minskar andelen som är emot ett svenskt Nato-medlemskap från 56 procent i april till 47 procent idag. Båda förändringarna är statistiskt signifikanta.

Nato-opinionen har varit förhållandevis stabil under en lång följd av år med en majoritet emot ett svenskt Nato-medlemskap. Men 2014 har inneburit ett skifte i Nato-opinionen. Balansen (andelen för Nato-medlemskap minus andelen som är emot) har förändrats från - 28 i april till – 14 i december. Män är fortfarande betydligt mer positiva till Nato-medlemskap jämfört med kvinnor, 41 procent av männen tycker att Sverige bör gå med, jämfört med 25 procent bland kvinnor.

Även stödet för ökade ekonomiska resurser till försvaret ökar signifikant, från 45 procent till 54 procent, jämfört med föregående mätning från april 2014. Även här är män och personer äldre än 60 år oftare positiva till att de ekonomiska resurserna till försvaret bör öka. Bland riksdagspartiernas väljare är en majoritet, förutom från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, för ökade ekonomiska resurser till försvaret. Bland Miljöpartiets väljare anser enbart 22 procent att de ekonomiska resurserna bör öka. Hos Vänsterpartiet ligger samma siffra på 37 procent.

6 av 10 svenskar har litet förtroende för försvarets förmåga att försvara Sveriges gränser mot intrång och kränkningar av främmande makt. Endast 15 procent uttrycker förtroende för försvarets förmåga. De flesta befolkningsgrupper och väljargrupper gör ungefär samma bedömning av försvarets förmåga. SD-väljare och KD-väljare har oftare än andra partiers väljare litet förtroende för försvarets förmåga.

Pressmeddelande från: Ipsos