Fredag 2 januari 2015

1 miljon bilägare måste göra en extra skatteinbetalning

Fordonsskatten för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar höjdes vid årsskiftet. Ägarna till nästan en miljon bilar kommer att behöva göra en extra inbetalning av fordonsskatt under januari månad.

Riksdagen beslutade att höja fordonsskatten vid årsskiftet. Höjningen görs för att öka intäkterna från skatten och för att ytterligare stimulera ägandet av fordon med låga utsläpp av koldioxid. Ju lägre koldioxidutsläpp desto lägre skattehöjning. Totalt berörs cirka 5 miljoner bilar av skattehöjningen.

Fordonsskatten baseras sedan 2006 på hur mycket koldioxidutsläpp ett fordon släpper ut. Fordon som är av fordonsår 2006 eller nyare samt äldre fordon som uppfyller kraven i den gamla miljöklassen 2005 beskattas enligt det nya systemet. Äldre fordon beskattas i stället enligt det gamla viktbaserade systemet. Höjningen påverkar skatten i båda systemen.

Extra inbetalning under januari

Höjningen innebär att den fordonsskatt som en ägare betalat in tidigare under 2014 inte längre täcker upp till den nya skattenivån som gäller från årsskiftet. För att täcka upp kommer fordonsägare behöva göra en extra inbetalning.

- Vi bedömer att ägarna till cirka en miljon bilar kommer att behöva göra en extra inbetalning. Vi skickar ut avierna under nästa vecka och det är samma betalningsregler som gäller som för fordonsskatten normalt. Det betyder att betalningen ska finnas bokförd på vårt konto senast den 2 februari 2015, säger Anna Elvkull, skatte- och avgiftsdirektör på Transportstyrelsen.

Om beloppet på den extra inbetalningen är mindre än 200 kronor behöver ingen inbetalning göras.

Fakta – Fordonskatteändringarna

Nyare fordon, som beskattas efter koldioxidutsläpp:
  • Beloppet höjs från 20 till 22 kronor per gram utsläpp av koldioxid för bensin- och dieseldrivna bilar och från 10 till 11 kronor för bilar som kan drivas med alternativa drivmedel (etanol, E85, naturgas eller biogas).
  • Gränsen för när beloppet börjar tas ut sänks, från tidigare 117 gram koldioxid per kilometer till 111 gram.
  • För dieseldrivna bilar höjs även den så kallade bränslefaktorn, från 2,33 till 2,37.
Äldre fordon, som beskattas efter vikt:
  • Skatten höjs med 11 procent för dieseldrivna bilar
  • Skatten höjs med 14 procent för övriga bilar.
Höjningarna motsvarar höjningen för ett genomsnittligt fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp.

Husbilar (personbilar klass II), lätta lastbilar och lätta bussar som tagits i trafik för första gången före den 1 januari 2010 beskattas enligt viktsystemet.

Pressmeddelande från: Transportstyrelsen