Onsdag 10 december 2014

Skaraborgs Sjukhus Skövde får ny akutmottagning

Skaraborgs Sjukhus Skövde får en ny akutmottagning. Det har regionstyrelsen beslutat. Enligt planerna ska allt vara klart för inflyttning år 2018.

Skaraborgs Sjukhus har i Skövde, sett till antal patientbesök, en av landets större akutmottagningar. Den togs i bruk när sjukhuset stod klart 1973 och är dimensionerad för 25 000 besök per år. 2014 har den siffran mer än fördubblats och när den nya byggnaden för barn- och kvinnosjukvården står klar räknar man med ytterligare cirka 3 500 barnbesök från år 2016.

Byggstart nästa år

Nu har alltså regionstyrelsen beslutat att en ny, större och modernare akutmottagning ska se dagens ljus i Skövde. Byggstarten är planerad till nästa år och om allt går som planerat ska det vara klart för inflyttning år 2018.
- Det känns ju fantastiskt roligt att vi nu har fått klartecken för tillbyggnaden. Den kommer att betyda mycket för våra medarbetare och patienter och är en nödvändig del i utvecklingen för att göra Skaraborgs Sjukhus till ett modernt sjukhus som kan erbjuda såväl akut- som specialistvård, säger sjukhusdirektör Lars Johansson.

Barnen prioriteras

Den nya byggnaden föreslås vara i en våning med souterrängplan i ett sammanhållet akutblock i sjukhusområdets västra del, där man kommer att ha ett bra samband med akutvårdsavdelningarna. Det kommer att finnas en särskild barnakut, vilket innebär att besökare till akuten hänvisas till väntrum, separerade för barn och vuxna
Nuvarande ambulanshall ersätts med en större och modernare anläggning i anslutning till den nya akutmottagningen.
Kostnaden för byggnationen är beräknad till 160 miljoner kronor.

"Väl investerade pengar"

- Det här är väl investerade pengar för Skaraborgs Sjukhus. Både på kort och lång sikt, för att nå målet att bli ett hållbart sjukhus med Sveriges bästa hälso- och sjukvård 2025, säger Lars Johansson.
Regionstyrelsen beslutade också, att även prioritera bygget av ett Tandvårdshus vid Skaraborgs Sjukhus. I dag finns specialisttandvården på Skaraborgs Sjukhus Skövde lokaliserade på olika våningsplan i sjukhuset och i lokaler som inte är ändamålsenliga för verksamheten.

Nytt tandvårdscentrum

I den nya byggnaden ska specialisttandvårdscentrum finnas med Folktandvårdens specialisttandvård med sex specialiteter samt sjukhusets käkkirurgiska verksamhet. Detta innebär Skaraborg fortsatt är ett av fem specialistcentrum i Västra Götalandsregionen. Det tillkommer även ytterligare två plan, som ska inrymma administrativ stödverksamhet inom Skaraborgs Sjukhus.
Byggnationen av Tandvårdshuset beräknas kosta 193 miljoner kronor och det ska stå klart år 2018.

Pressmeddelande från: Skaraborgs Sjukhus