Tisdag 9 december 2014

Överprövning av upphandling av Apple-produkter i Lidköpings kommun

Samsung Electronics har ansökt om överprövning av Lidköpings kommuns upphandling av Apple-produkter. I en upphandling av datorer och surfplattor har Lidköpings kommun ställt krav som gör att upphandlingen begränsas till Apple-produkter. Sådana krav är inte tillåtna i en upphandling om det inte finns tvingande skäl. Det gör det inte menar Samsung Electronics och därför begränsas konkurrensen på ett otillåtet sätt vilket även kan leda till onödiga extrakostnader för skattebetalarna.

­– Lidköpings kommun är ännu ett exempel i en lång rad av myndigheter som på det här sättet felaktigt begränsar konkurrensen i en upphandling och bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU), säger Björn Hansen, Sales Director Telecom på Samsung Electronics Nordic. När myndigheter ställer krav på ett visst varumärke minskas valmöjligheterna vilket kan leda till onödiga extrakostnader för skattebetalarna.

Upphandlingen i Lidköping gäller datorer och surfplattor. I förfrågningsunderlaget anges att datorerna ska ha operativsystem Mac OS X och att surfplattorna ska ha operativsystem iOS. Att ställa krav på dessa operativsystem är detsamma som att ställa kvar på att produkterna ska vara av varumärket Apple. LOU innehåller ett förbud mot att göra så eftersom det gynnar ett enskilt företag och missgynnar andra.

– Det är rätt enkelt. Om alla leverantörer får tävla på lika villkor får kommunen bäst valuta för pengarna, säger Björn Hansen. Begränsas upphandlingen kan det bli dyrt.

I en dom i ett likartat fall gentemot Trelleborg och Skurup gav Förvaltningsrätten i Malmö Samsung rätt. Samsung har även begärt överprövning av en upphandling från Köping, Sala och Västra Mälardalens kommunalförbund som även den begränsar upphandlingen till ett enda varumärke.

Pressmeddelande från: Samsung