Måndag 8 december 2014

Sjukfrånvaron steg med 94 procent i Götene

Sjukfrånvaron ökar i Götene, liksom i landet som helhet. I oktober var sjukpenningtalet i kommunen 13,4 dagar per person och år, en ökning med 94 procent på fyra år. Det visar nya siffror från Försäkringskassan som TCO sammanställt.

- Åtgärder måste nu sättas in för att möta den växande sjukfrånvaron i Götene och övriga landet. Stressen i arbetslivet är en del av orsaken och den är värst i kvinnodominerade yrken, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Sjukfrånvaron ökar bland både män och kvinnor, men det är kvinnornas sjukdagar som ökar mest på de flesta håll i landet. I oktober i år var sjukpenningtalet i Götene bland kvinnor 19,3 dagar, vilket motsvarar den tid kvinnorna i kommunen i genomsnitt är hemma med sjukpenning under ett år. Siffran för männen i kommunen är 8,0 dagar per år. För kvinnorna handlar det om en ökning av sjukfrånvaron med sjukpenningdagar med 134 procent sedan oktober 2010 medan männens frånvaro ökat med 39 procent samma period.

Psykisk ohälsa utgör en allt större andel av sjukfrånvaron, enligt statistiken från Försäkringskassan. En tredjedel av de nya sjukfallen under 2014 beräknas ha den bakgrunden.

- Många av de yrkesgrupper som är värst utsatta för stressen har ytterst politiker som arbetsgivare. Politikerna måste gå från vackra ord till handling och se till att professionerna får förutsättningar att utföra sitt jobb utan risk för hälsan, säger Eva Nordmark.

Sjukfrånvaron har varierat över tid. Efter de historiskt höga siffrorna 2002 sjönk antalet sjukdagar fram till 2010, men sedan dess har alltså frånvaron stigit igen. I riket i stort var sjukpenningtalet 9,2 dagar per person och år under oktober. Det är en ökning med hela 51 procent jämfört med oktober 2010.

-Vi måste också få åtgärder som underlättar livspusslet och ökar jämställdheten. En reformering av RUT som gynnar barnfamiljer, en förstärkning av jämställdhetsbonusen samt en tredje så kallad pappamånad är exempel på sådana åtgärder, säger Eva Nordmark.

Pressmeddelande från: TCO