Fredag 5 december 2014

Transport stödjer #HärStannarSverige

Under snart två veckor har lastbilar stannat under 15 minuter varje dag i protest mot dumping av löner och sociala villkor i åkeribranschen. Kampanjen går under namnet #HärStannarSverige och har lockat stor uppslutning.

Att den svenska åkerinäringen befinner sig i kris kan knappast komma som en nyhet för någon. Tillsammans med byggbranschen har den blivit själva symbolen för det kaos som uppstår när marknadskrafterna släpps helt fria och en näring avregleras helt utan kontroller och uppföljning.

Transport var några av de första som varnade för den utvecklingen vi sett på senare år. Förbundet har under åren uppvaktat politiker, anordnat demonstrationer, genom en stiftelse donerat pengar till Lunds Universitet (som gör Cabotagestudien) och mycket annat. I hopp om att få den politiska förändring vår bransch så desperat behöver.

Uppropet #HärStannarSverige föddes spontant av några åkare och chaufförer som organiserade det via sociala medier. Under snart två veckors tid har chaufförer stannat sina bilar i 15 minuter som en protest mot låglönekonkurrensen och den sociala dumpingen. Transport välkomnar och stödjer alla initiativ som på ett vettigt sätt sätter branschens problem på kartan.

Transport uppmanar alla förare som vill delta i #HärStannarSverige att först prata med sin arbetsgivare och göra det tillsammans.

- Det här är inte en fråga om anställd mot arbetsgivare. Det här handlar om alla vi som vill ha en schyst åkerinäring utan fusk, fiffel och utnyttjande, säger Lars Lindgren, ordförande Svenska Transportarbetareförbundet.

Det viktigt att förtydliga att det här inte är en aktion organiserad av Transport. Alla förare uppmanas därför att stanna på sin rast eller annan fritid och självklart på ett trafiksäkert sätt.

- Det här initiativet visar på den imponerande sammanhållning som finns i branschen. Det är viktigt att vi förenar alla goda krafter som vill se en schyst åkerinäring. En åkerinäring vi alla kan vara stolta över, säger Lars Lindgren, ordförande Svenska Transportarbetareförbundet.

Cabotagestudien blir en del av kampanjen?

Transport undersöker nu om man, tillsammans med gruppen bakom Cabotagestudien, kan använda studiens välutvecklade app för att stärka protesterna

- Tanken är att alla chaufförer inom kort kommer kunna tagga både sig själv och sina kollegor när man deltar i aktionen. Uppgifterna sparas inte på något sätt men kommer att ge en spännande bild av var protesterna sker och hur många som deltar. Och framförallt peppa fler att delta, säger Markus Pettersson, förbundssekreterare Svenska Transportarbetareförbundet.

Pressmeddelande från: Svenska Transportarbetareförbundet