Onsdag 3 december 2014

SÖO vill sätta upp nytt ordenskors på Kinnekulle

Den 7 juli 1946 reste Svarta Örns Orden ett ordenskors på Kinnekulles topp i närheten av Utsiktstornet för att befästa sin verksamhet och starka förankring i Sverige, bl.a. i Lidköping. I september 2002 var det vandaler framme och bröt loss korset från sin stolpe och sen den dagen har det varit försvunnit.

Nu vill Svarta Örns Ordens loge "Läckö Slott" i Lidköping sätta upp ett nytt kors under vårvintern så det är klar till nästa turistsäsong och även en liten informationstavla som förklarar vad korset och ordern står för. I en skrivelse till kommunen vill man nu undersöka vilka tillstånd som eventuellt kan behövas.

Här nedan är en gammal artikel ur Hällekis-Kuriren från år 2000 angående detta kors.

Ordenskors på Kullen

Sevärdheter och minnesmärken finns det gott om runt och på Kinnekulle, kungastenarna och monumentet över flygkraschen under andra världskriget känner väl de flesta till, men hur många vet vad märket av järn med runtecken på står för, det som står på en liten höjd bredvid utsiktstornet.

Man har passerat detta tecken (eller rättare sagt kors som det egentligen är) oräkneliga gånger men aldrig närmare funderat på vad det är. En skylt sitter på korset och på den står det följande:

Svarta Örns orden reste den 7 juli 1946 detta kors vid Utsiktstornet på Kinnekulle för att befästa Ordens verksamhet och starka förankring i Sverige.

För att bringa lite klarhet i detta tittar vi först på de runor som finns på korset, man ser då att två är riktiga runor men den tredje är det tveksamt till om det var en runa. Efter att ha letat bland olika runlängder så stod det klart att misstanken var riktig, runan S är den längst uppe till vänster, och runan O är den som är underst, men vad är det då för tecken som är längst upp till höger. Det naturliga vore att det skulle vara ett Ö, för då skulle tecknen bilda SÖO, förkortningen till Svarta Örns Orden, men det finns inget Ö i runalfabeten.

Det blev till att leta efter symboler och korstecken, och ganska snart så stötte man på ett liknade tecken som måste vara det samma som på ordenskorset. Detta tecken är ett Lohtringenkors, det var ett emblem för hertigarna av Lothringen på 1400-talet, men jag hade sett det i något militärt sammanhang och hittade till slut att det även varit en symbol för franska motståndsrörelsen under andra världskriget. Hur detta tecken passar in i detta sammanhang är oklart. Runtecknen S och O står säkert för Svarta och Orden eller Örn, men om man skall följa ordföljden och tecknen på korset så måste Lothringenkorset på något sätt symbolisera ordet örn, då förkortningen av orden blir SÖO, men detta är bara spekulationer.

Denna orden var inte lätt att finna någon information om, men det som gick att få fram var detta: Svarta Örns Orden finns i södra och mellersta Sverige, bl.a. i Lidköping, den grundades 1903 i Göteborg av en man vid namn Hellstenius. Man arbetar med karaktärsdaning utifrån en kristen-etisk grundsyn. Enligt legenden går ordens historia tillbaka till 1600-talet, då franska protestanter åkte med båten "The Black Eagle" (Svarta Örnen) till Amerika tillsammans med européer från hela Europa, däribland svenskar. Orden är grundad i Sverige, men påstås ha fått sina ritualer från ättlingar till dem som var ombord på skeppet. Ordens grundare Hellstenius skulle under 1890-talet ha träffat på en amerikansk sjöman ombord på ett skepp, denne skulle ha berättat om den orden som skulle ha bildats ombord på skeppet "The Black Eagle".

Detta var allt som gick att finna om Svarta Örns Orden, men det ger i alla fall en lite förklaring till det resta "kors" som finns i närheten av utsiktstornet på Kinnekulle - hur många av er kände till detta.en av utsiktstornet på Kinnekulle - hur många av er kände till detta.