Tisdag 2 december 2014


Jasmin Julardzija och Tommy Hermansson från Götenes arbetsmarknadsenhet på var sin sida om Stefan Johansson från Sparbanken Skaraborg

Företagslunch på Kinnekullegården

På december månads Företagslunch på Kinnekullegården presenterade Stefan Johansson från Sparbanken Skaraborg projektet "Unga jobb". Projektet, som finansieras av Sparbanksstiftelsen Skaraborg, drivs av banken tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunerna Götene, Skara, Vara och Essunga.

Målsättningen med projektet är att erbjuda kvalificerade praktikplatser till arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Praktikplatserna är på 90 dagar och skall ge ungdomarna arbetslivserfarenhet och kontaktytor. Det skall också skapa långsiktig hållbar tillväxt lokalt och regionalt. Ungdomarna får ersättning från Försäkringskassan under praktiktiden så företaget som tar emot en praktikant behöver inte betala någon lön.

Den 18 mars 2015 blir det ett stort event på Rosers salonger i Skara dit alla ungdomar i målgruppen bjuds in. Där får de lyssna på intressanta föreläsare, bl.a. artisten Petter. Företagen som kan tänka sig ta emot en praktikant finns på plats och ungdomarna får i en "speeddating" chans att gå runt till företagen och presentera sig och lämna sitt CV. Förhoppningen är att så många företag som möjligt från olika branscher skall komma till eventet.

Mer info finns på www.sparbankenskaraborg.se/ungajobb<http://www.sparbankenskaraborg.se/ungajobb

Kommunens arbetsmarknadsenhet presenterad hur man i samarbete med Arbetsförmedlingen stöttar unga arbetssökande. Man jobba nu också aktivt med arbetslösa ungdomar som ännu inte tillhör Ungdomsgarantin, förbereder för jobb och hjälper till med att söka jobb. Lunchmötet avslutades med en diskussion om de för- och nackdelar som företagen upplever med att ta in unga i sin verksamhet.