Fredag 28 november 2014

Götene Centrumhus genomgår energieffektivisering – Svenska Naturskyddsföreningens energifond bidrar

Nu påbörjas ett större projekt för att energieffektivisera Götene Centrumhus. Det är ett led i kommunens arbete med att minska verksamheternas energianvändning och därmed sänka framtida driftkostnader och minska miljöbelastningen.

För kommunens arbete med att energieffektivisera sina egna verksamheter har en särskild pott med medel avsatts för att genomföra åtgärder. Detta år satsas dessa medel på Centrumhuset där flera möjliga energieffektiviserande åtgärder fortfarande finns att göra. Nu rör det sig om ny belysning och belysningsstyrning i stora delar av korridorerna. Dessutom ska några äldre fläktmotorer som är ineffektiva bytas ut. ”Det är angeläget att komma vidare med energieffektiviserande åtgärder i våra fastigheter. Både för att det är långsiktigt lönsamt och för att det minskar verksamhetens miljöbelastning. Centrumhuset är en av kommunens största och mest energikrävande fastigheter och där finns fortfarande en hel del kvar att göra för att minska denna förbrukning.” – Fredrik Hedman

Projektet i sin helhet beräknas kosta lite drygt 1 Mkr att genomföra. Av detta belopp bidrar nu Naturskyddsföreningen med 200 000 kr ur den energieffektiviseringsfond som inrättats just för att bidra till åtgärder av det här slaget. Fonden bygger på avsättningar från försäljning av el märkt med Bra Miljöval. "Götenes Centrumhus är ett utmärkt exempel på hur vi vill att vårt miljömärkningssystem för el ska fungera, dvs att man köper in Bra Miljöval märkt el och sedan kan minska sina energikostnader genom energieffektivisering som delvis finansieras av miljömärkningssystemet." – Jesper Peterson

Pressmeddelande från: Service &Teknik Skara Götene