Tisdag 25 november 2014

Debattartikel - För oss är landsbygden på riktigt

En sorglig utveckling i svensk politik är att det politiska etablissemanget, från höger till vänster verkar ha bestämt sig för att vända landsbygden ryggen. Det tycker vi i Sverigedemokraterna är oacceptabelt. Vårt engagemang för landsbygden är mer än vackra ord, vi omsätter det nämligen i praktisk politik.

Till att börja med vill vi höja milersättningen för reseavdrag med totalt 4 kr per mil, en skattelindring på omkring 9.000 kr per år för den som pendlar 5 mil till arbetet, enkel väg. Detta berör många på landsbygden som inte har tillgång till kollektivtrafik, utan är beroende av bilen i sitt dagliga värv.

Den som bedriver jord- eller skogsbruk i Sverige betalar idag en internationellt sett hög dieselskatt, avsevärt högre än till exempel i Tyskland eller Danmark, vars bönders konkurrerar på samma marknad. Till på köpet vill regeringen och Alliansen, i sin totala oförståelse för jordbrukets villkor, höja denna skatt. Sverigedemokraterna, däremot, budgeterar för en höjd återbetalning av koldioxidskatten till bönderna på 2.60 kronor per liter. Detta skulle motsvara ca 60.000 kr per år för en större mjölkgård, en rimlig anpassning till europeiska nivåer.

Samtidigt som vi vill värna de höga kraven i det svenska djurskyddet, kan vi inte vara blinda för att detta innebär konkurrensnackdelar för de svenska bönderna. Detta leder till ökad import av kött och mejeriprodukter till föga gagn för djurskyddet. Därför vill vi ekonomiskt premiera de som uppföljer intentionerna i den svenska djurskyddslagstiftningen, genom att tillföra mer medel till djurvälfärdsersättningen. Främst med fokus på den utsatta gris- och mjölkproduktionen.

Vad gäller näringspolitiken generellt vill vi å ena sidan avskaffa den förra regeringens ungdomsrabatt, eftersom den har visat sig vara ineffektiv. Vi vill istället avskaffa företagens löneavgifter för upp till tio anställda, vilket skulle sänka lönekostnaderna med upp till 300.000 kr per företag och år. Detta kommer främst att gynna mindre företag. I harmoni med denna reform vill vi dessutom reducera sjuklöneansvaret för små och medelstora företag, allt detta för att göra det lättare att anställa och bedriva företagande.

På område efter område ser vi att den rödgröna regeringen och Alliansen i praktiken regerar i något slags tyst samförstånd och lämnar landsbygden i sticket. Vi i Sverigedemokraterna däremot, tvekar inte att föra en kraftfull landsbygdspolitik. För oss är nämligen landsbygden på riktigt.

Anders Forsberg (SD)
Landsbygdspolitisk talesman