Måndag 24 november 2014

Scouternas nya ordförande

Inger Ekvall, 43 år, och Gustaf Haag, 27 år, tar över den delade ordförandeklubban i Scouterna, en av Sveriges största barn- och ungdomsrörelser, med 62 000 medlemmar. Idag röstade Scouterna fram dem som nya ordförande på stämman i Kristianstad.

De ersätter Martin Björgell och Josefine Larsson, vars mandatperiod har gått ut.

– Inger och Gustaf har omfattande erfarenheter från ledarskap inom både scoutrörelsen och näringslivet. Det kommer att vara värdefullt i arbetet att ta Scouterna vidare in i framtiden genom vår nya strategi. Med det delade ledarskapet bygger vi ett team där två personer får möjlighet att stötta och komplettera varandra i ledarrollen, säger Katarina Hedberg, generalsekreterare.

Inger Ekvall har varit scout så länge hon kan minnas. Hennes mamma var scoutledare och hon var ofta med i scoutsammanhang även innan hon fyllde åtta år och själv blev spårare.

– Som nya ordförande ska vi förverkliga en ny strategi som syftar till att nå ut till fler. Vi ser i dag ett ökat intresse för Scouterna. Mitt fokus kommer att ligga på den interna organisationen, att tydliggöra roller och förbättra stöd och service så att det blir lättare att vara ledare och roligare att vara scout, säger Inger Ekvall.

Utanför Scouterna arbetar hon med förändringsarbete, projekt- och processledning i rollen som managementkonsult inom industrin i Västerås.

Gustaf Haag arbetar till vardags som analyschef på ett värdepappersbolag i Stockholm. Han tar med sig erfarenheter därifrån, och från 20 år inom Scouterna både som arrangör av och deltagare i upplevelser runt om i världen.

– Att vara scout är en livsstil. Här får man växa som individ samtidigt som man har kul på häftiga friluftsäventyr och spektakulära läger. Under min tid som ordförande vill jag fortsätta utveckla vår verksamhet och göra den ännu starkare med tydligt fokus och gemensamma mål, säger Gustaf Haag.

Pressmeddelande från: Scouterna