Torsdag 20 november 2014

Cecilia (M) utfrågar infrastrukturministern om medfinansiering av E20

För fortsatt utbyggnad en av Sveriges pulsådrar, E 20, möjliggjorde alliansregeringen medfinansiering med bl a kommuner och region i Västsverige. Hur sittande regering, med miljöpartiet, står i frågan är högst oklart och oron växer runt om i kommuner och företag i Skaraborg och Västsverige. Därav ställer Cecilia Widegren (M), personvald riksdagsledamot från Norra Vånga, Skaraborg, fråga till ansvarigt statsråd Anna Johansson (S). Kommer miljöpartiet att som i andra nationella infrastrukturangelägenheter, byggstopp Förbifart Stockholm och Bromma flygplats, få veto? Under torsdagen inlämnas frågorna till regeringen.

- Kommer staten att gå vidare med avsiktsförklaringen om fortsatt utbyggnad av E 20 till fyrfältsväg tillsammans med berörda kommuner, region och kommer extra kostnaderna för stopp av Förbifart Stockholm inte att betalas av andra angelägna infrastruktursatsningar? frågar Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg

Frågor till infrastrukturministern om E20:s framtid

E 20 är pulsåder mellan Sveriges första och andra stad. E 20 kan tyvärr också beskrivs som dödens väg. Fortsatt utbyggnad av E 20 är inte bara viktig för trafiksäkerhet utan också för fortsatt tillväxt- och handel, längs ett av Sveriges viktigaste transportstråk. Förutom långsiktiga satsningar för fortsatt utbyggnad möjliggjorde alliansregeringen medfinansiering, vilket nu på ett unikt sätt samlat bl a kommuner, region, näringsliv m fl i miljardpaket för att gemensamt uppnå fyrfältsväg mellan Sveriges två största städer.

Oron växer nu med anledning av att miljöpartiet tycks ha veto i viktiga infrastrukturfrågor. Nu begärs att Förbifart Stockholm skall omförhandlas, vilket fördyras med mellan 700 miljoner - 1 miljard kronor. Därtill diskuteras stopp av Bromma flygplats. Miljöpartiet har förutom varit motståndare till dessa två viktiga infrastruktursatsningar, även varit motståndare till fortsatt utbyggnad av E 20 till motorvägsstandard. Dessutom skall fördyringen av stoppet Förbifarten betalas av någon annan del av infrastrukturbudgeten. Riskeras fortsatt utbyggnad av E20.

Med anledning av ovan ställer jag följande fråga till statsrådet Anna Johansson (S):

Kommer staten att gå vidare med avsiktsförklaringen om fortsatt utbyggnad av E 20 till fyrfältsväg tillsammans med berörda kommuner, region och kommer extra kostnaderna för stopp av Förbifart Stockholm inte att betalas av andra angelägna infrastruktursatsningar?

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg


Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen