Onsdag 19 november 2014

Åtgärder vid brandstationen i Hjo

I samband med ett direktionsmöte som genomfördes av Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) i september 2014 framkom det att markförhållandena inte hade full stabilitet vid brandstationen i Hjo. Mätningar och geotekniska undersökningar visade att marken rörde sig. Det varnades då om stora kostnader för att åtgärda detta. Nu har förutsättningarna förändrats eftersom tidigare icke kända handlingar när det gäller byggnadens konstruktion har hittats.

Det visade sig att det mest utsatta hörnet på byggnaden är pålat. Det finns 3 stycken pålar som är sammangjutna med en balk som bär upp detta hörn av byggnaden. Risken för att byggnaden undermineras på grund av erosion i slänten kvarstår men det kommer att krävas betydligt mindre insats.

Det som bland annat nu kommer att göras är att ett stöd av betong kommer att monteras utanför den drabbade husdelen och det kommer också utföras en del schaktarbeten.

De åtgärder som nu utförs är för att förhindra framtida undermineringar av byggnaden och för att tryckavlasta slänten. Fortsatta mätningar kommer att göras kontinuerligt.

Det åtgärdsförslag som tagits fram av RÖS med hjälp av konsulter hamnar på ca 350 000 kr.

Direktionen för RÖS beslutade vid mötet måndagen den 17 november att vidta ovanstående åtgärder och Hjo kommun kommer att stå för kostnaderna enligt tidigare beslut i enlighet med dokumentet ”Principer för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna i Räddningstjänst Östra Skaraborg vid större investeringar”. Protokollet träder i kraft under vecka 48 efter att justering skett.

Pressmeddelande från: Hjo kommun