Tisdag 18 november 2014

En sällsynt 2 000 år gammal minnesinskription hittad i Jerusalem

Ett sällsynt fynd av enorm historisk betydelse har upptäckts i Jerusalem: ett stenfragment ingraverad med en officiell latinsk inskription tillägnad den romerske kejsaren Hadrianus. Forskare menar att denna inskription kan vara en av de viktigaste latinska inskriptionerna som någonsin har hittats i Jerusalem.

Under det gångna året lät Israels antikvarieämbete genomföra räddningsutgrävningar i flera områden norr om Damaskusporten. I ett av dessa områden hittade man ett stenfragment med en officiell latinsk inskription från den romerska perioden. Enligt doktor Rina Avner och Roie Greenwald, utgrävningsledare på uppdrag av Israels antikvarieämbete, hittades inskriptionen på följande sätt: "Vi hittade inskriptionen inbäddad i återanvänt material runt öppningen på en djup cistern. Under antiken var det vanligt att återanvända byggnadsmaterial och den officiella inskriptionen hade uppenbarligen flyttats från sin ursprungliga plats och integrerats i golvet vid byggandet av cisternen. Dessutom, för att den aktuella stenen skulle passa ihop med cisternens översta sten, hade man sågat runt den nedre delen av inskriften.”Inskriptionen, som består av sex textrader på latin ingraverade i hård kalksten, lästes och översattes av Avner Ecker och Hannah Cotton på Hebrew University i Jerusalem. Översättningen lyder: (1:a hand) Till Imperator Caesar Trajanus Hadrianus Augustus, son till den gudomlige Trajanus Parthicus, sonson till den gudomlige Nerva, överstepräst, 14 gånger tilldelad folktribuns befogenheter, konsul för tredje gången, landsfader (dedikerad av) den 10:e legionen Fretensis (2:a hand) Antoniniana.

Ecker och Cotton säger: "Denna inskription tillägnades kejsare Hadrianis år 129/130 e.v.t. av Legio X Fretensis .” Deras analys visar att fragmenten av inskriptionen som upptäckts av IAA:s arkeologer i själva verket är den högra halvan av en fullständig inskription vars andra del hittades i närheten under sent 1800-tal och publicerades av den framstående franska arkeologen Charles Clermont-Ganneau. Den stenen finns för närvarande utställd på gården till Studium Biblicum Franciscanum Museum.

Även efter 2 000 år är inskriptionen förvånansvärt välbevarad. När fynden från utgrävningarna publiceras kommer inskriptionen att konserveras och ställas ut för allmänheten.

Jerusalems öde efter förstörelsen av det andra templet (70 e.v.t.) och före Bar Kokhba-revolten (132–136 e.Kr.) är en av de större omdiskuterade frågorna i stadens historia samt även när det gäller det judiska folkets koppling till händelserna.

Det råder inget tvivel om att upptäckten av denna inskription avsevärt kommer att bidra till att belysa den mångåriga frågan om orsakerna bakom Bar Bar Kokhba-revolten : uppstod upproret till följd av uppförandet av Aelia Capitolina och anläggningen av det hedniska templet på det judiska tempelberget eller var det kanske tvärtom, anlades dessa som ett resultat av revolten, d.v.s. var de straffåtgärder vidtagna av Hadrianus mot dem som hade gjort uppror mot det romerska styret?

Pressmeddelande från: Israeliska Statens Turistbyrå