Måndag 17 november 2014

3 675 ton batterier och elprylar ligger och skräpar i hemmen i Västra Götalands län

Hushållen i Västra Götalands län förvarar 668 ton förbrukade batterier och 3 007 ton uttjänta elprylar. Siffror som ökar för varje år. Det visar en beräkning som Batteriåtervinningen har gjort. Nu uppmanas alla konsumenter att göra ett elektriskt rens hemma och lämna in batterier och elprylar till återvinning så att de kommer tillbaka in i kretsloppet.

– Vi konsumenter är duktiga på återvinning men behöver bli bättre. Mer än en tredjedel av de batterier och elprylar som säljs blir liggande i hemmen när de inte används längre, säger Micaela Westerberg, kommunikationsansvarig på Batteriåtervinningen.

Varje år återvinns ungefär 65 procent av det som säljs i handeln, vilket är i nivå med dagens insamlingsmål. Men från 2016 höjs insamlingsmålet till 75 procent.

– Batterier och små elprylar innehåller mineraler och metaller som inte finns i oändliga mängder. När vi återvinner för vi tillbaka metallerna i kretsloppet igen och vi slipper bryta nya, på så sätt sparar vi på jordens resurser, en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik och batterier, säger Micaela Westerberg

I de förbrukade batterierna och elprylarna som ligger kvar i hemmen i Västra Götalands län finns tillräckligt med stål för att tillverka 49 388 nya cyklar och tillräckligt med koppar för att producera över 22 miljoner nya mobiltelefoner. Batteri- och elprylarna innehåller en mängd metaller som kan användas igen, men först måste de lämnas in till återvinning.

­– I varje hushåll finns i genomsnitt ungefär 5 kilo elektronik och batterier som inte används längre. Man kan faktiskt säga att de svenska hemmen lider av batteri- och elprylsövervikt, som skulle må bra av att bantas bort. Det skulle gynna miljön och många skulle nog tycka att det vore skönt att bli av med en massa gamla prylar och batterier som bara ligger och skräpar i byrålådorna, säger Micaela Westerberg.

Pressmeddelande från: Batteriåtervinningen