Torsdag 13 november 2014

Herbertsson lämnar tunga uppdrag

Margareta Herbertsson har varit med i den innersta politiska kretsen i Götene under de senaste två mandatperioderna: ordinarie ledamot av kommunstyrelsens förberedande utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Men när den nya mandatperioden inleds den 1 januari nästa år så har Margareta valt att kliva åt sidan från sina tunga uppdrag. Om sina tankar gällande detta berättar hon i sändningen av Radio (S) i Radio Kinnekulle onsdagen den 26 november.

Socialdemokraterna i Götene har under närmare ett år sänt sitt program Radio (S). Inte sällan med personliga intervjuer för att få en bild av den person som finns bakom de politiska uppdragen. Fredrik Larssons intervju med Margareta Herbertsson är inget undantag.

När hon ska välja fyra middagsgäster tar hon ut svängarna, då en av dem är en litterär gestalt som hon har funderingar kring.

Och när Margareta i slutet av programmet berättar vad hon skulle vilja lära sig, ja då finner programledaren och gästen varandra till fullo...