Torsdag 6 november 2014

Kustbevakningen ser över möjligheten till aspirantrekrytering

Kustbevakningen överväger att starta utbildning för aspiranter redan till 2015 med anledning av regeringens tilldelning för de närmaste tre åren.

Enligt regeringens budgetproposition får Kustbevakningen en engångstilldelning med 20 miljoner kronor för 2015. För 2016 och framåt får myndigheten en permanent utökning av budgeten med 67 miljoner kronor för att skapa en balans mellan verksamhet och ekonomi.

Denna tilldelning gör att Kustbevakningen de närmaste tre åren har en balans mellan sin verksamhet och ekonomi och därför även kan överväga att ta in aspiranter till 2015.

- Vi håller för tillfället på och utreder om det kan vara möjligt för oss att ta in aspiranter till vår grundutbildning redan nästa år, säger Helene Frykler.

- Vi behöver fler kustbevakare, men vi måste också få vår ekonomi att gå ihop långsiktigt och därför krävs en analys av om vi kan rekrytera eller inte.

Svar om det blir en ny aspirantrekrytering inför 2015 beräknas kunna ges under början av 2015. Så fort detta är klart kommer information att läggas ut på Kustbevakningens webbplats.

Pressmeddelande från: Kustbevakningen