Tisdag 4 november 2014

Landsbygdsministern (S) instämmer med Widegren (M) om älgjakten!

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg föreslår att flytta premiären av älgjakten till lördag. Nu instämmer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett skriftligt svar med tydliga beskedet att han ställer sig positiv till Widegren (M)s förslag.

I sitt svar skriver Landsbygdsministern bl a:

"En fråga om att flytta älgjaktspremiären är en fråga som med fördel kan hanteras i en sådan beredningsform för att få en allsidig belysning.

Det kan dock finnas skäl för att överväga att ändra jakttiden på älg på det sätt som Cecilia Widegren föreslår."

- Det är positivt att frågan om att flytta älgjaktspremiären tas med i den fortsatta beredningen, för att kunna bredda rekryteringen, fortsätta föryngringen av jägarkåren samt att värna arbetslinjen, nu också blir en av flera viktiga frågor i den pågående översynen av jaktlagstiftningen, säger Widegren (M) med anledning av det positiva svaret från Landsbygdsministern.

Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen