Måndag 3 november 2014

Småföretagen i Götene värderas allt högre

Under förra året ökade värdet på småföretagen i Götene med 35,6 procent, visar en ny undersökning. Kommunen hamnar därmed på andra plats i en jämförelse av värdetillväxten hos småföretagen i landets samtliga 290 kommuner. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges småföretag med 4,3 procent under 2013.

- Resultatet visar att småföretagen i Götene mår bra. Ökningen av det samlade värdet under 2013 kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling, säger ekonomie doktor Tomas Hjelström, expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB, som har tagit fram den nya värdebarometern.

Undersökningen omfattar 67 aktiebolag i Götene med mellan 1 och 49 anställda som har kalenderår som bokslutsperiod. Per den sista december 2012 värderades aktiebolagen till sammanlagt 536 miljoner kronor. Ett år senare, den sista december 2013, var aktiebolagen värda 727 miljoner kronor, en ökning med 35,6 procent.

- Värdebarometern är en indikator på konjunkturen och ger viktig information om tillståndet för Sveriges småföretag, både på kommun - och riksnivå. Går de mindre företagen bra, går Sverige bra. Det är där de flesta nya jobb skapas, säger chefsanalytiker Tomas Hjelström.

Den nya värdebarometern är tänkt att återkomma med jämna mellanrum. Enligt Tomas Hjelström är undersökningen den första i sitt slag.

- Värdebarometern gör det möjligt att se hur småföretagsamheten i olika kommuner och regioner förändras över tid. Det blir möjligt att till exempel jämföra utvecklingen i glesbygdsområden med storstadslänen.

Pressmeddelande från: Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB