Fredag 26 september 2014


Miniambassadörer vid Råbäcks stenhuggeri, Biosfärambassadör Ola Göransson i bakgrunden

Råbäcks hamn fylldes av Miniambassadörer

Biosfärambassadörer utbildade Miniambassadörer!

Onsdagen 24 september utbildades ett femtiotal femåringar till Miniambassadörer för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Förskolebarn från Vinninga-Filsbäckenheten samlades i Råbäcks Hamn under en hel förmiddag för att lära mer om sin närmiljö, hållbar utveckling och biosfärområdet. Dagen avslutades med diplomutdelning i samband med att barnen utsågs till Miniambassadörer. Av Ola Göransson, Biosfärsambassadör, fick de också sitt allra första Miniambassadörsuppdrag, något som de tog sig an med stor entusiasm.

Miniambassadörsprogrammet är ett sätt att skapa kunskap och medvetenhet om hållbarhetsfrågor på ett tidigt stadium. Initiativet kommer från Biosfärambassadörer som ordnade dagen i samverkan med förskoleverksamheten i Vinninga-Filsbäckenheten samt det sociala företaget Hållbart Avstamp. Lennart Bergquist, ordförande för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, välkomnar initiativet som är unikt i biosfärsammanhang: ”- Vill vi ha ett ordentligt genomslag för hållbarhetsfrågor måste vi involvera barnen. Miniambassadörsprogrammet är ett föredömligt sätt att göra det på.”Miniambassadörer på upptäcksfärd under ledning av Biosfärambassadör Birgitta Gärdeforsmligt sätt att göra det på.”


Under dagen fick barnen träffa ambassadörer från biosfärområdet samt möjlighet att upptäcka olika bergarter, lära mer om energi och gå på upptäcktsfärd bland växter och djur i området. Många frågor väcktes av barnen, t ex: ”Hur luktar egentligen en björk?” Lite matsäck vid sjökanten hanns också med. Till sist var det dock dags att återvända till förskolan och i samlad tropp gav de sig av - lika ivriga som när de kom och med lite nya kunskaper och perspektiv som de kan dela med sina kamrater på förskolan och sina familjer.

Text & Bild:
Pernilla Kristiansson, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle