Torsdag 25 september 2014

Högsäsong för viltkollisioner

Varje år sker runt 45 000 viltolyckor, framförallt inträffar många olyckor i september till oktober då djuren är brunstiga. Krock med rådjur är vanligast förekommande medan krock med älg är mest riskfyllt. Renault Försäkring vill minska trafikolyckorna och tipsar här om hur du går tillväga om du råkar ut för en viltolycka.

Enligt nationella Viltolycksrådet har totalt 28 577 viltolyckor inträffat hittills i år. Av dessa är 22 829 med rådjur, 2 992 med älgar och 1 707 med vildsvin. Trafikolyckor med älg är mest riskfyllt och kan i värsta fall leda till dödsfall. Övriga viltolyckor skadar däremot ofta enbart djuret och fordonet.

Risken för att råka ut för viltolyckor är som störst i september till oktober då djuren är brunstiga samt i maj till juni då älgarna stöter bort sina fjolårskalvar. Som bilist ska man vara extra försiktig mellan skymning och gryning då många vilda djur förflyttar sig för att hitta föda.

– Risken för en viltolycka är som störst vid skogskanter, kalhyggen, områden där viltstängsel börjar och slutar samt vid skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen. I dessa områden gäller det att inte bara vara uppmärksam på vägen, utan även på terrängen runt omkring. Ser du till exempel reflexer i mörkret kan det var älgens ögon som reflekteras i billjuset. I så fall ska du undvika att tuta och blända ner till halvljus för att inte skrämma djuret som kan bete sig oberäkneligt, säger Anna Johansson marknadsförare på Renault Försäkring.

Ett annat tips för den som vill undvika viltolyckor är att ladda ner appen ”Viltolycka”. Appen är framtagen av Nationella Viltolycksrådet och visar om det skett några olyckor i området tidigare samt användarens exakta position, vilket är en stor hjälp om en viltolycka inträffar och föraren måste kalla efter hjälp.

Så här gör du om du råkar ut för en viltolycka:

  • Alla viltolyckor med älg, hjort, rådjur, vildsvin, lodjur, järv, mufflonfår, björn, utter, varg eller örn ska anmälas till polisen på 112. Gör du inte en polisanmälas riskerar du böter för ”smitning”.
  • Olyckor med tamboskap som renar, hundar och hästar ska i första hand anmälas till ägaren och i andra hand polisen.
  • Undvik att gå fram till djuret, är det skadat kan det bli stressat och gå till attack.
  • Har djuret avlidit och ligger vid sidan av vägen – kontakta polisen snarast på 114 14.
  • Varna andra genom att sätta ut en varningstriangel.
  • Du är skyldig att märka ut platsen för sammanstötningen så att eftersöksjägare lättare kan hitta den. På Nationella Viltolycksrådets hemsida www.viltolycka.se kan du beställa markeringsremsa. Det går även bra att märka ut med ex. en färgad plastpåse.
Källa: Nationella Viltolycksrådet

Pressmeddelande från: Renault Försäkringar