Onsdag 24 september 2014

Nevs varslar om uppsägning av personal

Nevs varslar om uppsägning av upp till 200 personer på grund av arbetsbrist då beslut om produktionsstart kommer att dröja.

Nevs har behållit den fast anställda personalstyrkan sedan produktionen stoppades i slutet av maj månad i år. Orsaken till detta var att företaget skulle vara redo att efter beslut snabbt kunna starta produktionen.

Förutsättningarna för att kunna fatta beslut om produktionsstart är dels att Nevs långsiktiga finansiering ska vara löst, och dels att affärsplanen arbetats igenom tillsammans med en ny huvudägare.

I de diskussioner om samarbete och ägande som Nevs för, och som ännu inte lett fram till bindande avtal, tyder det mesta på att beslut om uppstart av produktion kommer att dröja en längre tid.

I och med detta finns en övertalighet av personal, och Nevs ledning har därför beslutat att anmäla varsel till arbetsförmedlingen om uppsägning av upp till 200 anställda.

Uppsägningarna kommer att genomföras under september månad i syfte att omgående minska företagets kostnader under rekonstruktionsperioden. Detta som ett led i den rekonstruktionsplan som rekonstruktören ska presentera inför borgenärssammanträdet den 8 oktober.

Nevs avser behålla den kvarvarande personalen för att hålla anläggningen i underhållet och startklart skick, för att kunna förbereda för ny produktion efter ett sådant beslut och för att kunna fortsätta utveckla nya produkter.

Pressmeddelande från: National Electric Vehicle Sweden