Måndag 22 september 2014

Högt internationellt söktryck till Högskolan i Skövde

Universitets- och högskolerådet har nu kommit med en rapport om att sökande till internationella utbildningar vid svenska lärosäten minskar med 20 procent. Högskolan i Skövde visar på positiva siffror – antalet sökande till våren har här ökat med 60 procent jämfört med föregående år.

– Det är mycket glädjande att vårt internationella söktryck ökar trots att landet i övrigt visar en nedgång. Det visar att vi har attraktiva utbildningar som lockar internationella studenter. Bland annat erbjuder vi tre masterprogram inom infektionsbiologi samt tumörbiologi utöver bioinformatik som vi erbjudit under flera år nu, säger Afrouz Behboudi, vicerektor internationalisering vid Högskolan i Skövde.

De internationella studenter som söker sig till Högskolan i Skövde kommer från ett stort antal länder. Allra flest sökande ser man från Pakistan, Indien, Bangladesh och Nigeria.

– Ytterligare orsaker till att vi ökat antalet sökande är vi arbetar mer fokuserat och i större utsträckning arbetat med internationella marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter. Ökningen av sökande från vissa afrikanska länder ser vi som direkt effekt av de rekryteringsaktiviteter vi har genomfört i dessa länder, vilket känns väldigt positivt säger Afrouz Behboudi.

Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde