Torsdag 18 september 2014

Framtidens Folkets Hus

På onsdagskvällen hölls ett möte om framtiden för Folkets Hus i Hällekis. Ett drygt 30-tal intresserade var på plats i skolans matsal för att höra mer om förutsättningarna och bolla tankar och idéer.
Carina och Eje Thörn redogjorde för den aktuella situationen, och berättade om den verksamhet som Folkets Hus använts till. Bröllop, konferenser med mera. Under 2013 var huset bokat vid cirka hundra tillfällen.

Att ett nytt Folkets Hus behöver uppföras var alla eniga om, men för att det ska vara möjligt behövs engagerade ortsbor - ett folkets hus ägs av människorna i byn, och är därför en lokal angelägenhet. Som någon så klokt påpekade - vi kan se möjligheter i den här katastrofen, genom att låta det bli en nystart för en folketshusförening där människorna i Hällekis får chansen att organisera sig tillsammans. Dessutom finns möjligheten att skapa en ny byggnad som är ändamålsenlig och energisnål och kräver minimalt med underhåll.

Det ekonomiska diskuterades, och Gert Karlsson från Riksföreningen Folkets Hus och Parker berättade om möjligheten att söka stöd från Boverket och kommunen och gav värdefulla råd och tips om hur en ansökan går till.

Det lokala engagemanget är kärnpunkten, så en projektgrupp ska skapas för att förbereda underlag för ansökan.
Först behöver behoven sammanställas, och de flesta var överens om att platsen och storleken på salarna var bra, att det är bra om lokalen kan delas av. Men nu finns chansen att utforma ett ännu bättre hus än det gamla! Olika användare kan ha olika önskemål så nu är det dags att samla ihop alla tankar för att verkligen få med så mycket som möjligt inför en nybyggnation.Eje Thörn läste ur stadgarna från 1943 då folkets hus var en angelägenhet för samtliga ortsbor och många föreningar och organisationer i och omkring byn, och då nämndes också andelar. Kanske något att blåsa liv i igen, för att få människor att verkligen känna delaktighet?

Avslutningsvis diskuterades även möjligheten till sponsring av ett nybygge, och både företag och stiftelser nämndes. Clemens Nordentoft från Götenes Framtid meddelade också att partiet skänker 5000 kronor till projektet och utmanar andra partier att göra detsamma - eller kanske rentav höja insatsen?

För framtiden behövs också människor som håller i verksamheten kring huset, då familjen Thörn efter drygt tjugo år som "hustomtar" nu vill dra sig tillbaka. Med en levande folketshusförening där många hjälps åt är det möjligt. Därför uppmanas ALLA som har idéer till nybyggnationen och/eller kan tänka sig att hjälpa till på något sätt att kontakta Carina Thörn.

Text och bild: Elenor Bengtsson