Onsdag 17 september 2014

Godkänt prövningstillstånd för Cementas överklagan

I dag har Cementa i Skövde fått ett positivt besked från Mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd för fabrikens överklagan. Överklagan gällde det tillstånd om utökad kalkstensbrytning efter 2017, som Cementa sökte i våras och som avslogs i Mark- och miljödomstolen.

Dagens besked innebär att överklagan kommer att tas upp av höge instans.

– Vi hade väntat oss att få prövningstillstånd och nu samlar vi styrkorna för att ta fram den kompletterande information som efterfrågats kring vår framtida brytningsverksamhet, säger fabrikschef Matilda Hoffstedt.

– Vi planerar för att fortsätta verka i Skövde och bidra till Skaraborg både som arbetsgivare och som en ansvarsfull tillverkare och leverantör av ett nödvändigt byggmaterial.

Pressmeddelande från: Cementa