Onsdag 17 september 2014

54 nya trafiksäkerhetskameror i Västsverige 2014

Polismyndigheten och Trafikverket har i samråd planerat en utökad etablering av trafiksäkerhetskameror, ATK, med 203 ATK-stationer på det nationella vägnätet under 2014.

Under hösten kommer Trafikverket att säkra 15 olycksdrabbade sträckor i Västsverige genom att montera 54 av dessa nya trafiksäkerhetskameror i Värmland, Västra Götaland och Halland.

– Trafiksäkerhetskameror räddar cirka 20 människoliv om året. Som bonus ger de sänkta hastigheterna också vinster för miljön, säger Tomas Bergbom, regional planerare på Trafikverket Region Väst.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år. Varje sänkning av medelhastigheten med 1 km/h på hela det svenska vägnätet sparar 25 liv per år. Trafikverket vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning men vill inte heller att människor dödas eller skadas i trafiken. Därför sätter vi upp trafiksäkerhetskameror efter vägarna.

Fakta trafiksäkerhetskameror

 • De cirka 1 100 trafiksäkerhetskameror som fanns vid utgången av 2013 sparar cirka 20 liv per år
 • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade
 • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar
 • Endast de som kör för fort fotograferas
 • Alla kameror är direktkopplade till Polisen
 • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året
Kameror i närområdet:
 • Väg 26 Acklinga-Borgunda Tidaholm, Falköping
 • Väg 47 Tråvad-Algutstorp Vara
 • Väg 49 Varnhem-Våmb Skövde
 • Väg 195 Gate-Hjo Hjo
 • Väg 202 Mariestad-Töreboda Mariestad, Töreboda
Pressmeddelande från: Trafikverket