Onsdag 17 september 2014

Götene-Kinnekulle Rotaryklubb på museibesök

Garnisonsmuseet Skaraborg har blivit ett populärt besöksmål att döma av den förhandsbokning för gruppbesök som skett. Den första förening av de som kommer att se museets nya utställning om bland annat det militära livet på heden var Götene-Kinnekulle rotaryklubb.

Ett tjugotal medlemmar i klubben fick på senaste klubbmötet en genomgång av den nya utställningen och höra berättas om vad försvaret betytt för det civila samhället. Utställningen som inte är helt färdig visade för medlemmarna i klubben både Skaraborgs- och Västgöta regementes historia. Samt ett antal mindre temautställningar som bland annat musiken i försvaret, FN, Finlandsfrivilliga mm.

/Björn Lippold