Onsdag 10 september 2014

Skolelever utmanas att skippa bilen

Genom utmaningen ”På egna ben” vill Lidköpings kommun uppmuntra elever i årskurs 4-6 att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna.

Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser. Under de veckor som ”På egna ben” pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

- Det är första gången vi i Lidköping är med och vi har fått ett mycket positivt mottagande. Det är fantastiskt kul att hela 19 klasser med totalt 376 elever i kommunen kommer att vara med, säger Dennis Tomazic som är trafikplanerare för hållbara resor i Lidköpings kommun.

Projektet är en del av kommunens arbete med hållbart resande. Med hållbart resande menas resor och transporter som är effektiva. Det är resor som är bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. Arbetet med hållbart resande i Lidköpings kommun handlar om att påverka människors attityder och beteenden. Det handlar om att påverka resan innan den påbörjats. Vårt arbete med hållbara resor handlar om att inspirera, uppmuntra och fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja alternativ till bilen.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun