Tisdag 9 september 2014

Nu tar vi första spadtaget för ny 7-9-skola i Götene

På torsdagen den 11 september klockan 11.30 tas första spadtaget för byggnationen av ny 7-9-skola i Götene. Spadtaget tas av kommunstyrelsens ordförande Åsa Karlsson, tillsammans med skolchef Olle Isaksson, elevrepresentanter samt Carl-Johan Appelberg, affärschef från NCC.

- Vi är glada för att bygget nu startar. Både nya och befintliga lokaler kommer att anpassas efter dagens pedagogik, säger Åsa Karlsson

NCC Construction är entreprenör för byggnationen. Projektet innebär att Fornängskolan byggs till med 1 500 kvadratmeter fördelade i två plan. Tillbyggnaden kommer att ha undervisningssalar, grupprum, lärarrum, ett café och samlingsytor med en scen. Här byggs även en ny, glasad och välkomnande entré. I projektet ingår även anpassningar och renoveringar i befintlig byggnad.

- Skapandet av en gemensam skola kommer att ge Götenes elever i årskurs 7-9 en likvärdig skolgång framöver samtidigt som det ger möjlighet att även fortsättningsvis leva upp till de lagkrav och kvalitetskrav som finns, kompletterar Olle Isaksson.

Byggnationen beräknas vara helt klar till skolstarten hösten 2015. Då kommer alla Götenes elever i årskurs 7-9 att gå i den nya skolan som kommer att öppnas under nytt namn.

Pressmeddelande från: Götene kommun