Måndag 8 september 2014


Kön sträckte sig från Prästgården till Hissingsgatan och stannade till vid Brolins garage som inte finns kvar men som ännu nämns som plats

Bygdevandringen i Medelplana lockade många ut i solen

Det kom ca 100 personer till lördagens bygdevandring i Medelplana som anordnades av Kinnekulle Hembygdsförening. Vandringen startade vid parkeringsplatsen vid kyrkan, där berättade Benny Lund om Medelplana by och dess utveckling och om en del av bygdens arkeologiska platser.


Vid Medelplana kyrka parkeringeringen, Benny Lund berättar om Medelplana by

Vid Prästgården var första anhalten, den gamla källarbyggnaden från 1600-talet finns fortfarande kvar och många funderingar fanns vad denna källare använts till, kanske var det ett sockenmagasin. Anders Larsson som deltog i vandringen berättade om barndomsminnen från gården. Anders bodde på gården mellan åren 1962-1967, hans far var kommunister i Medelplana under dessa år.

Vandringen gick vidare via Hissingsgatan och stannade till vid en avstyckning till Hissingsgården "Sme-Bror´s" gård. Hans och Mari Ljungkvist berättade om de restaureringar som gjorts på ladugården, smedjan och jordkällaren. I smedjan har verktyg och inventarier plockats fram och bevarats. Idag är smedjan en plats som stannat i tiden inget har kastats allt har tagits tillvara. Hans berättade att han deltagit i en av Länsstyrelsens kurser "Hus att bevara".


Vid Sme-Brors Hissingsgården, Hans Lundkvist berättar om restaurringsarbetet på gården

Vandringen fortsatte till Bossgården, gården som har anor från slutet på 1400-talet. Sven Pilfalk berättade att han var 4 år när han flyttade till Bossgården och han minns ännu den dagen. Sven berättade om några av sina barndomsupplevelser.

På ladugårdsbacken intogs fika i solskenet, detta var hembygdsföreningens sista vandring för året Nästa planerade aktivitet är fototräffen i Medelplana bygdegården, den tredje helgen i oktober då hälsas alla intresserade välkomna till Medelplana bygdegård.

Text: Lena Brodin
Foto: Freddie Wendin