Lördag 6 september 2014

Ny gångstig i Husaby

För att på ett lätt och smidigt sätt transportera sig mellan kyrkan i Husaby och ruinen av den gamla Biskopsborgen har en ny stig anlagts.

Fredagen den 19 september invigs den nya gångstigen som har försetts med informationsskyltar och någon rastsoffa.