Torsdag 4 september 2014

Kungsleden säljer två fastigheter i Lidköping och Alvesta

Kungsleden AB (publ) fortsätter att renodla sitt fastighetsbestånd i enlighet med strategin och säljer fastigheterna Valhall 8 i Lidköping samt Alvesta 13:28 i Alvesta. Den totala köpeskillingen uppgår till knappt 62 Mkr, vilket är i nivå med de bokförda värdena.

Köpare av kontorsfastigheten Valhall 8 är det kommunägda bostadsföretaget ’AB Bostäder i Lidköping’. Fastigheten ligger på Mellbygatan i den centrala delen av Lidköping och har en uthyrningsbar area på omkring 6 000 kvadratmeter. Frånträde sker i oktober.

Fastigheten Alvesta 13:28 är en mindre industrifastighet på Ågårdsvägen i Alvesta med en uthyrningsbar area på omkring 9 700 kvadratmeter. Frånträde äger rum i september. Kungsleden lämnar därmed orten.

”Arbetet med att skapa en större, mer koncentrerad och högkvalitativ fastighetsportfölj inom valda segment och regioner pågår för fullt. Vi är därför glada över att sälja ytterligare två icke-strategiska fastigheter ur vår portfölj”, säger Kungsledens transaktionschef Ylva Sarby Westman.

Pressmeddelande från: Kungsleden