Tisdag 2 september 2014


Bogvisiret bärgades i oktober 1994 och placerades först i den finska staden Hangö. Hösten 1999 fick Sjöhistoriska museet visiret som gåva och då även regeringens uppdrag att lämna förslag på slutlig plats. Det placerades först provisoriskt i Södertälje hamn och därefter på ön Älvsnabben i Haninge kommun. Sedan 2004 förvaras visiret i en klimatkontrollerad byggnad på Muskö.

20 år sedan Estoniakatastrofen

Natten mellan den 27 och 28 september 1994 förliste passagerarfartyget Estonia på väg till Stockholm från Tallinn. Undsättande fartyg och helikoptrar räddade 137 personer. 852 människor omkom varav 501 var svenska medborgare. Ur havet bärgades 95 kroppar, övriga vilar i eller intill fartyget på botten. Det är den största sjöolyckan i Östersjön i fredstid.

Sjöhistoriska museet har i sina samlingar modeller av fartyget och föremål insamlade från överlevande och räddningsmanskap. Däribland det stora bogvisiret som bärgades i november 1994. Det väger 64 ton och förvaras i en klimatkammare på militärt område. Enligt den haverikommisson som utredde olyckan bröts bogvisiret loss och fartygets bildäck vattenfylldes.

Det har gått 20 år sedan katastrofen inträffade. Museet kontaktades inför detta av SEA – Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga. Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, samverkar med och är en mötesplats för en mångfald av intresseföreningar, företag, myndigheter, organisationer och ideella krafter inom det maritima området. Mellan den 4 september och 5 oktober ges SEA plats i Sjöhistoriskas minneshall för att presentera sin bild av katastrofen. Stiftelsens syfte är att alla rimliga ansträngningar bör göras för att omhänderta dem som kan återfinnas i vraket efter Estonia.

Mer information om Estoniaolyckan finns på www.estoniasamlingen.se

Mer information om Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA, finns på http://seainfo.se/

Pressmeddelande från: Sjöhistoriska