Måndag 1 september 2014

Kommunstyrelsen vill ge eleverna bästa förutsättningarna att lyckas

Politikerna vill ge kommunens elever de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Därför har en grupp tjänstemän fått i uppdrag att se över strukturen av kommunens F-6-skolor för att kunna garantera alla elever en utbildning med hög kvalitet.

Det är viktigt att Götene kommuns elever ges de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i skolan och garanteras en skolgång av hög kvalitet. Staten ställer bland annat krav på att undervisande lärare ska vara legitimerade, att alla elever ska ha tillgång till elevhälsopersonal, att elever som behöver särskilt stöd också får det och att det ska finnas skolbibliotek.

För att Götene kommuns skolor fortsättningsvis ska ha möjlighet att motsvara statens krav behöver strukturen för skolorna för förskola till och med årskurs sex (F-6-skolor) ses över. Redan idag börjar det blir svårt att rekrytera behöriga lärare och små skolor gör det svårt att uppfylla lagkraven. Kommunstyrelsen är överens om att det ska finnas F-6-skolor i kommunens samtliga tätorter. För att ha möjlighet att leva upp till lagkraven och kunna garantera en hög kvalitet på utbildningen vill kommunstyrelsen dock se över möjligheterna att göra dagens fem F-6-skolor till fyra. Det skulle innebära att dagens två F-6-skolor i Götene tätort slås samman till en.

Kommunstyrelsen har därför gett tjänstemännen i uppdrag att se över strukturen för kommunens F-6-skolor. Uppdraget innebär att olika alternativa lösningar för att organisera en gemensam F-6-skola i Götene tätort ska tas fram. Idag finns Ljungsbackenskolan, Västerbyskolan och Prästgårdsskolan som alla med viss ombyggnation skulle kunna rymma tätortens elever i förskoleklass till och med årskurs sex. Tjänstemännen ska belysa olika aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när skolverksamheten organiseras.

Allmänheten kommer under hösten att bjudas in till ett informationsmöte om varför det är nödvändigt att se över skolstrukturen och ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Utredningsuppdraget ska redovisas för politikerna innan sommaren 2015.

Pressmeddelande från: Götene kommun