Lördag 30 augusti 2014

Tyréns letar efter ”spökraketer”

På lördag den 30 augusti ger sig en expedition från Stockholm iväg till sjön Nammajaure i Muddus Nationalpark i Lappland. Syftet är att leta efter det oidentifierade flygande föremål som sågs slå ner i sjön i juli 1980. Initiativtagare till projektet är Clas Svahn på UFO-Sverige som följt och dokumenterat historien sedan dess att ett Stockholmspar såg ”spökraketen” slå ner. I expeditionen finns även Tyréns markradarexpert Jaana Gustafsson. Hon har fått uppdraget att skanna av ett 150 gånger 200 meter stort område i sjön för att se om där finns någonting ovanligt på botten.

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns är året runt involverade i olika typer av samhällsbyggnadsprojekt. Det kan handla om byggande av broar eller vägar, projekt som rör vatten, akustik eller energifrågor. Nu har företaget dock fått ett speciellt projekt i sina händer. Till helgen deltar Tyréns i ett projekt som syftar till att se om det finns något ovanligt på botten i sjön Nammajaure, söder om Gällivare. Det är föreningen UFO-Sverige som givit företaget uppdrag att med markradar skanna av en del av sjön.

Bakgrunden till projektet är de hundratals rapporter om oidentifierade flygande föremål som från 1946 och framåt sågs slå ner i sjöar, framförallt i den svenska fjällvärlden. En av de senaste rapporterna kom 1980 då ett par såg en flygande farkost, ungefär fyra meter lång och knappt en halvmeter bred, landa och sjunka på sjön Nammajaure. Under lång tid var militären intresserade av dessa rapporter och misstankar spreds att det kunde vara främmande makt som skickade in dessa farkoster över Sverige. Med åren har dock militärens intresse minskat och föreningen UFO-Sverige har blivit allt mer drivande. 2012 letade föreningen i sjön men hittade ingenting. De kunde däremot konstatera att sjöns botten var täckt av ett fyra meter tjockt lager dy som försämrade dykarnas sikt avsevärt.

När nu sökandet återupptas vill föreningen ta hjälp av Tyréns för att även kunna skanna av dylagret på sjöns botten. Till sin hjälp får man nu en av Sveriges främsta markradarexperter Jaana Gustafsson. Jaana har tidigare blivit omtalad då hon hjälpt USAs Kustbevakning att leta efter ett spaningsflygplan som försvann under andra världskriget och störtade på Grönlands sydostkust.

– Det här är förstås ett jätteroligt och annorlunda uppdrag. De två vittnen som 1980 såg denna ”spökraket” var ganska specifika med var någonstans de slog ner i sjön. Och jag har nu fått uppdraget att med markradar skanna av ett 150 gånger 200 meter stort område. Rent faktiskt handlar det om att jag kommer åka båt på sjön, fram och tillbaka, fram och tillbaka, med en markradar. Målet är att kunna bestämma om det finns något på botten eller ej.

Sökandet efter Spökraketer kan följas på; Facebooksidan Ghost Rockets

Pressmeddelande från: Tyréns