Torsdag 28 augusti 2014

Högt betyg för senaste resan

Västtrafik får höga betyg av kunderna i de ombordmätningar som genomfördes under årets andra kvartal. 94 procent av de tillfrågade uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa. Alltfler tycker också att informationen vid trafikstörningar fungerar bra.

För att följa upp hur kollektivtrafiken fungerar och förbättra servicen mäter Västtrafik kundernas nöjdhet genom intervjuer ombord på fordonen. Varje år genomförs cirka 30 000 intervjuer på Västtrafiks bussar, tåg och spårvagnar. Svaren ligger till grund för det fortsatta förbättringsarbetet.

Under det andra kvartalet 2014 uppger 94 procent av de tillfrågade att de är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, vilket ligger i nivå med resultatet för första kvartalet. 70 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med Västtrafik totalt sett, en kraftig ökning från 53 procent för första kvartalet 2013 då mätningarna inleddes.

– Det är kul att kunderna börjar märka av vårt målmedvetna arbete med att förbättra kollektivtrafiken och servicen runt omkring och det fortsätter vi nu, säger Lars Backström, vd Västtrafik.

En stor förändring har skett gällande kundernas syn på Västtrafiks störningsinformation. Vid den första mätningen i början av 2013 var 43 procent av kunderna nöjda med informationen på hållplatserna vid exempelvis förseningar eller inställda turer. I den senaste mätningen är 67 procent nöjda (33 procent ger betyget 1-3 på en femgradig skala). Kunderna upplever också att informationen ombord på fordonen vid trafikstörningar fungerar bättre.

Återigen får förarna höga betyg för bland annat god körstil och service. Cirka 90 procent av de tillfrågade uppger att de tycker att förarna kör lugnt och smidigt och att de är uppmärksamma när någon vill stiga av (cirka 10 procent ger betyget 1-3).

Pressmeddelande från: Västtrafik