Måndag 25 augusti 2014

Jula och Willys till Stallsiken

Julakoncernens fastighetsbolag G & K Blanks Fastigheter AB startar upp bygget av den första etappen på handelsområdet Stallsiken i Skövde.

Det är nu klart att lågpriskedjan Willys blir en av hyresgästerna tillsammans med Jula.

– De senaste tio åren har Skövde utvecklats som handelsort. Idag är det många som åker till Skaraborgs största stad och handlar. Jag tycker att det känns bra att satsa på vår hemmaplan i Skaraborg, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef i Jula samt ägare till G & K Blanks Fastigheter AB.

Den första etappen som nu börjar byggas är en fastighet på cirka 10 000 kvadratmeter som ligger i direkt anslutning till övrig handel med ett bra läge utmed väg 26. De första varuhusen kommer att öppna i slutet av 2015 men redan nu planeras för fortsättningen.

– Planerna för etapp två är redan igång och om allt går i lås kan den etappen stå färdig med ett halvårs förskjutning till våren 2016. Samarbetet med Skövde kommun har varit positivt och har på ett smidigt sätt lett projektet framåt. Att nu gå in i Skövde känns fantastiskt, vi skapar ytterligare handel med tre starka varumärken på Stallsiken, säger Johan Carlberg, VD för G & K Blanks Fastigheter AB.

Det är en lång process som ligger bakom Julakoncernens storsatsning i Skövde.

– Jag har länge haft ögonen på tomten i Skövde. Att vi fick livsmedelstillstånd var avgörande för att vi skulle gå vidare. Berget Billingen utgör en tydlig gräns mellan västra och östra Skaraborg, med etableringen av Jula, Willys och en annan stor aktör kommer vi att stärka handelsområdet Stallsiken som en tydlig dragare mot östra Skaraborg, säger Karl-Johan Blank.

Julas varuhus i Skövde blir ett mönstervaruhus med det senaste Julakonceptet.

– Stallsiken har på bara några få år etablerat sig och blivit ett väldigt starkt handelsområde. Skaraborg är Julas hemmaplan och det känns kanonbra att vi nu kan ha två varuhus i regionen, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

Pressmeddelande från: Jula AB