Lördag 23 augusti 2014

Demoskops väljarbarometer för augusti

Efter att rörelserna i opinionen såväl före som efter semestern varit anmärkningsvärt små, visar Demoskops/Expressens extra väljarbarometer för augusti förändringar på nytt.

Kampen mellan de båda huvudalternativen tätnar och det skiljer nu 8,9 procentenheter till de rödgrönas fördel (46,2% mot 37,3%), som dock nu är långt från egen majoritet. Relevansen i jämförelsen kan dock ifrågasättas alltmer när diskussionen kring regeringsbildningen intensifieras. Båda sidor är överens om att Sverigedemokraterna är Svarte Petter som regeringsunderlag, men även Vänsterpartiet kan genom det ökade tonläget kring välfärdsföretagande och ultimativa krav på regeringsställning komma att bli isolerade från såväl regeringsdiskussionen som möjligheterna att utgöra regeringsunderlag. I matchen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet å ena sidan och Alliansen å den andra är ställningen nu 39,7% mot 37,3%, alltså i det närmaste helt jämnt. Opinionsläget antyder alltmer att ett blocköverskridande samarbete kan bli aktuellt efter valet.

Efter det mycket låga stödet för Moderaterna i juni och juli ökar nu partiet (23,4%, +4,0 procentenheter) på nytt, medan det går sämre för de mindre Allianspartierna. Folkpartiet (5,6%) tappar 0,9 procentenheter och Kristdemokraterna (3,6%) 0,6 procentenheter och är därmed åter under riksdagsspärren. Stödet för Centerpartiet (4,7%) är i stort oförändrat (+0,2).

Socialdemokraterna (29,9%, -1,6 procentenheter) tappar åter, men även de övriga rödgröna backar. Tydligast är nedgången för Miljöpartiet (9,8%, -3,8), medan Vänsterpartiet (6,5%, -0,7) tappar marginellt.

Sverigedemokraterna (12,2%) ökar med 3 procentenheter och når därmed sin hittills högsta nivå i Demoskops mätningar.

Feministiskt Initiativ (3,0%, -0,2) har tappat fart men har alltjämt möjligheter att klara riksdagsspärren. Utifrån omvärldshändelserna finns dock risken att partiets kärnfråga marginaliseras.

I jämförelse med valet 2010 är SD den tydliga nettovinnaren, och M på motsvarande sätt den stora förloraren. MP ligger, trots tapp, alltjämt klart över valresultatet, medan C och KD ligger klart under.

Allianspartierna har också under lång tid återkommit till frågan om regeringsalternativ. Den frågan har inte tidigare påverkat väljarna i någon större utsträckning, men när vi nu närmar oss valet är det möjligt att regeringsperspektivet får ett större fotfäste som en aspekt att ta hänsyn till. Dramatiken lär öka framöver.

Pressmeddelande från: Demoskop