Fredag 22 augusti 2014

Knyt ihop Sverige med tåg

Alltmer av Sveriges befolkning koncentreras till de storstadsområdena. Det innebär dyra samhällsinvesteringar för de nya invånarna, medan stora delar av landet avfolkas och värdet av det som investerats där förstörs. Det behövde inte vara så. Med järnväg kunde befolkningen spridas ut och den som bor där kunde stanna kvar och man slapp en miljoninvestering. Vi kunde få ett bättre fungerande Sverige.

Centralorterna i många regioner har förutsättningar att bli små storstäder, om de med järnväg knöts ihop med omlandet så att man kunde nå regioncentrat inom en halvtimme. Underlaget för kultur och utbildning skulle öka och med det attraktiviteten, och då kunde man få regioner med tillräckligt varierat näringsliv och nog stor arbetsmarknad för att vara konkurrenskraftiga, i synnerhet som kostnadsläget där blir mycket lägre än i storstadsområdena.

Skaraborg hade en gång ett tätt järnvägsnät. Skövde är största orten med 52.000 invånare i kommunen, och dubbelt upp med det omland som kan nås inom en halvtimme. Men med järnväg är det fem gånger så många som kunde nås inom en halvtimme. Det skulle behövas 15 mil nya banor för sex miljarder kronor, om man räknar 400 miljoner kronor milen. Det vore fråga om sju skatteören ifall kommuner och region skulle betala för investeringen med fyra procents ränta och femtio års avskrivning. Om det krävs dubbelspår mellan de största orterna är det fråga om de 600 miljoner kronor milen. Karlsborgsbanan mellan Skövde och Karlsborg byggd i stambanestandard ligger för rivning, men den skulle bara kosta upp 150 miljoner kronor att återupprusta. Att bygga om vägen kostar tio gånger så mycket. Restiden minskar till hälften med tåg mot med buss.

Eskilstuna ligger bara två och en halv mil från Västerås och har nära en kvarts miljon invånare ihop förutom kommunerna i omlandet. Med järnväg på bro tvärs över Mälaren för ett par miljarder milen kunde de bindas ihop. Linköping/Norrköping är ännu folkrikare men trafiken till omlandet är dålig. Helsingborg gynnas av att tillhöra Skånetrafiken. Trestadsområdet (Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg), Jönköping och Borås kunde alla få ett befolkningsunderlag över 200.000 invånare inom en halvtimme med järnväg. Sammanknytningen av Trestadsområdet hindras av att mötespåren mellan Uddevlla och Öxnered rivits upp så att det inte finns plats för fler tåg.

All ny järnväg i Sverige byggs för 250 kilometer i timmen. Det innebär att en genomsnittsfart på 200 kilometer i timmen kan hållas. Alla stora regioncentra kunde knytas ihop med ett nät av sådan järnväg, om det nu inte byggs höghastighetsbana för ännu snabbare resa.

Vi finge korta restider mellan regioncentra, samtidigt som orterna orterna inom regionen är hopknytna med varandra och med huvudorten. Med ett Sverige ombyggt för järnväg klaras gods- och persontransporter även med sinande olja och utan klimathot. Genom Järnvägsobligationer kunde finansiering ordnas utanför statsbudgeten.

Pressmeddelande från: Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet