Fredag 22 augusti 2014

Vi vill ha en levande stadskärna

Som företrädare för restaurangnäringen är det tydligt för mig att när regeringen sänkte arbetsgivaravgifterna för unga och restaurangmomsen så anställde vi inom restaurangnäringen fler. Nu när det inom politiken talas om att dubblera momsen och arbetsgivaravgifterna är jag orolig att det kommer att slå mot jobben i vår bransch. Dessutom kommer en dubblering ha en negativ påverkan på Skaraborg stadskärna som en levande och öppen mötesplats.

Jag och många andra här i Skaraborg uppskattar värdet av att vi har en stadskärna där det finns butiker, hotell, restauranger och bibliotek som är öppna och tillgängliga. Helt enkelt platser där vi kan träffa vänner och bekanta. I en levande stadskärna utgör restaurangnäringen en viktig del och trenden är att fler väljer att äta ute, både frukost lunch och middag. Att erbjuda god service och generösa öppettider har varit viktigt för denna positiva trend. Bakom det ligger hårt arbete från oss i branschen, men vi kan inte blunda för den betydelse som sänkt restaurangmoms och lägre arbetsgivaravgifter för unga haft för den utvecklingen.

En dubblering riskerar inte bara jobben - vi kommer även att få en tråkigare stad. Har politikerna reflekterat över att ökad moms och arbetsgivaravgifter faktiskt riskerar vår levande stadskärna och därmed attraktionskraften att bo i Skaraborg?

Carina Wilhelmsson, Franchisetagare, Mc Donald's Lidköping