Måndag 18 augusti 2014

Mentorskap – ett lyckat samarbete mellan högskola och arbetsliv

Högskolan i Skövde stärker kontakten mellan studenter och deras framtida yrkesliv, bland annat genom ett mentorprogram där de antagna studenterna får tillgång till en personlig mentor från arbetslivet under ett läsår. Två deltagare senaste året är Miso Strbac, produktionsledare inom logistik på Volvo Group Truck Operations och Alexandra Bengtsson, student inom industriell ekonomi och logistik. Båda är överens om att mentorprogrammet varit en riktig fullträff.

– Som student hade jag många frågor om hur det är på ”andra sidan” och vad behöver jag ha med mig ut i arbetslivet som jag inte får med mig från teoretiska studier. Dessutom ville jag gärna få kontakt med någon som arbetade inom en stor organisation som till exempel Volvo, så det har varit perfekt för mig att ha Miso som mentor, säger Alexandra.

Både Miso och Alexandra tycker att läsåret varit väldigt lärorikt. De har båda uppskattat att ha ett bollplank som kom med nya infallsvinklar och ställde nya typer av frågor. Och det är en av fördelarna med denna typ av samverkan; tillskott av ny kunskap.

– Jag känner att mina ögon öppnats upp mycket mer mot högskolans värld och vad akademin och dess studenter kan bidra med i näringslivet. Dessutom har det varit väldigt utvecklande för mig personligen att gå in i den här ”lärande” rollen, vilket gjorde att jag fick rannsaka både mig själv och även vårt arbetsflöde för att på ett pedagogiskt sätt förklara hur allt hänger ihop, säger Miso.

Från arbetsgivarens perspektiv finns det även andra vinningar, som Miso ser det. Som bättre förståelse för nyanställda och bättre insyn i utbildningen. Hur är det med fallgropar då – är allt bara guld och gröna skogar i denna typ av samverkansprojekt?

– Nja, vi har inte sett några direkta fallgropar. Det är viktigt att redan från början boka upp träffar och hålla sig till den plan som man sätter från början. Annars kan det nog lätt bli så under resans gång att andra aktiviteter får ”gå före”. Så planering och struktur, precis som inom logistikens värld, säger Miso.

Och efter ett år i mentorprogrammet; har Alexandra fått svar på alla sina frågor?

– Jag tycker att jag har fått en bra bild av hur det blir att komma ut i arbetslivet och känner mig väl förberedd i och med att jag också nu gör mitt examensarbete på Volvo Group Truck Operations. Jag har kommit att förstå att alla teorier jag fått med mig från mina studier inte går att tillämpa rakt av ute i verksamheten utan måste modifieras, vilket har varit en viktig lärdom, säger Alexandra.

Vilka är mentorer för studenter på Högskolan i Skövde?

– Mentorprogrammet är öppet att söka för studenter från Högskolans alla utbildningsprogram. Det gör att det bland våra mentorer finns en väldig bredd från såväl näringsliv, kommuner och offentlig sektor. Under läsåret 2013-2014 kom våra mentorer från 66 olika arbetsplatser i 12 av Skaraborgs 15 kommuner, säger Christina Landelius Thörning, arbetsmarknadskoordinator vid Högskolan i Skövde.

Mentorprogrammet vid Högskolan i Skövde

Mentorprogrammet vid Högskolan i Skövde är av Sveriges största och en bidragande orsak till Högskolans lyckade placering i Svenskt Näringslivs samverkansranking som publicerades under våren 2014. Mentorprogrammet startar i september varje år och löper under ett läsår fram till maj. Mentor och adept (det vill säga studenten) träffas då på tu man hand ungefär en gång i månaden. Utöver detta bjuder Högskolan in till ett antal gemensamma träffar där alla deltagare har möjlighet att träffas, lära nytt och nätverka.

Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde